اولین حضور مدیرعامل سازمان انتقال خون در مرکز وصال

اولین حضور مدیرعامل سازمان انتقال خون در مرکز وصال

اولین حضور مدیرعامل سازمان انتقال خون در مرکز وصال

دوشنبه دوم دی ماه مدیر عامل سازمان انتقال خون آقای دکتر پیمان عشقی از مرکز انتقال خون وصال بازدید بعمل آوردند. جناب آقای دکتر پیمان عشقی مدیر عامل سازمان و همراهان با حضور در بخش های مختلف مرکز ضمن دیدار با پرسنل ، از نزدیک در جریان خدمات رسانی مرکز به بیمارستان قرار گرفتند و همچنین از تجهیزات و دستگاههای موجود در مرکز از جمله دستگاه Alinity s کمپانی Abbott که به تازگی توسط شرکت پایا زیست آرایه نماینده کمپانی ابوت در مرکز نصب و راه اندازی گردیده بازدید بعمل آوردند و با نحوه کار دستگاه آشنا شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post