Tag - آزمایش خون

آزمایش خون و تجزیه و تحلیل‌ آزمایشگاهی: آنچه باید درباره‌ی آزمایش خون بدانید (5 - پایازیست آرایه

آزمایش خون و تجزیه و تحلیل‌ آزمایشگاهی: آنچه باید درباره‌ی آزمایش خون بدانید (۵)

در بخش آخر از سری مطالب مربوط به آزمایش خون و تجزیه و تحلیل آن به بررسی گلبول‌های سفید خون، گلبول‌های قرمز خون، و دیگر موارد باقی‌مانده می‌پردازیم. (more…)

آزمایش خون و تجزیه و تحلیل‌ آزمایشگاهی: آنچه باید درباره‌ی آزمایش خون بدانید (4)

آزمایش خون و تجزیه و تحلیل‌ آزمایشگاهی: آنچه باید درباره‌ی آزمایش خون بدانید (۴)

در ادامه‌ی مطالب مربوط به تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی درباره‌ی آزمایش خون، در این مطلب به بررسی آزمایش مقاومت در برابر کربوهیدرات و میزان پروتئین و ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسید/باز می‌پردازیم. (more…)

آزمایش خون و تجزیه و تحلیل‌ آزمایشگاهی: آنچه باید درباره‌ی آزمایش خون بدانید (3) - پایازیست آرایه

آزمایش خون و تجزیه و تحلیل‌ آزمایشگاهی: آنچه باید درباره‌ی آزمایش خون بدانید (۳)

از دیگر مواردی که در آزمایش خون سنجیده می‌شود عملکرد تیروئید و عملکرد باروری است. در این مطلب به بررسی نکات مربوط به این دو آزمایش خواهیم پرداخت. (more…)

آزمایش خون و تجزیه و تحلیل‌ آزمایشگاهی: آنچه باید درباره‌ی آزمایش خون بدانید (2) - پازیست آرایه

آزمایش خون و تجزیه و تحلیل‌ آزمایشگاهی: آنچه باید درباره‌ی آزمایش خون بدانید (۲)

در مطلب قبل به برخی از نکات مربوط به آزمایش خون مانند روش‌های مختلف نمونه‌گیری، و نتایج آزمایش‌های قلبی و عروقی پرداختیم. در این مطلب آزمایشات عملکرد کبدی و کلیوی را بررسی خواهیم کرد. (more…)

آزمایش خون و تجزیه و تحلیل‌ آزمایشگاهی: آنچه باید درباره‌ی آزمایش خون بدانید (1) - پایازیست آرایه

آزمایش خون و تجزیه و تحلیل‌ آزمایشگاهی: آنچه باید درباره‌ی آزمایش خون بدانید (۱)

در آزمایش خون طبیعتا می‌توان هر چیزی را که در خون وجود دارد، مشاهده کرد (و یا به معنای کلی‌تر هر آنچه در بدن‌ وجود دارد). خون فهم ما از بدن را متفاوت می‌کند چون هر آنچه را در ظاهر غیرقابل مشاهده است، به ما نشان می‌دهد. (more…)