Tag - گازهای خونی

آزمایش گاز خون شریانی چیست و به چه دلیل انجام می‌شود – بخش (۲) - پایازیست آرایه

آزمایش گاز خون شریانی چیست و به چه دلیل انجام می‌شود – بخش (۲)

در بخش اول از این مطلب برخی نکات مربوط به آزمایش گاز خون شریانی و دلایل انجام آن را با هم بررسی کردیم. در این مطلب به ادامه‌ی این نکات اشاره خواهیم کرد. (more…)

آزمایش گاز خون شریانی چیست و به چه دلیل انجام می‌شود - بخش (1)

آزمایش گاز خون شریانی چیست و به چه دلیل انجام می‌شود – بخش (۱)

آزمایش گاز خون شریانی (ای.بی.جی.) میزان اسیدی بودن (pH) و سطح اکسیژن و کربن دی‌اکسید را در خون شریانی اندازه می‌گیرد. این آزمایش جهت بررسی عملکرد شش‌ها در زمینه انتقال اکسیژن به خون و زدودن کربن دی‌اکسید از خون انجام می‌شود. (more…)